banner
 • Redakcja IDEACTO

 • | 12.02.2018

Badania z użytkownikami są doskonałą okazją do skonfrontowania założeń dotyczących projektu. Jest to niepowtarzalna okazja, aby porozmawiać z przedstawicielami grupy odbiorców o projektowanym narzędziu. Istotne jest więc niezwykle skrupulatne przygotowanie się do tego etapu. Na bazie naszego badawczego doświadczenia przygotowaliśmy zestaw pytań które należy postawić sobie przed testami, w trakcie i po ich zakończeniu.

Przed badaniami

 1. Czy zostały określone powody badania (np. niska konwersja)?
 2. Czy został określony cel (cele) badania (np. zebranie rekomendacji, które mogą poprawić konwersję)?

Przykładowe kryteria dookreślające grupę docelową:

 1. Płeć
 2. Przedział wiekowy
 3. Zawód/wykształcenie
 4. Wielkość firmy, w której pracuje
 5. Jakie problemy zostaną rozwiązane przez projekt
 6. W jaki sposób obecnie rozwiązują problemy poruszane przez projekt
 7. Co frustruje ich na co dzień (w kontekście projektu)?
 8. Co kupowali wcześniej? Jakie produkty/usługi posiadają?
 9. Czy znany jest kontekst dalszych prac (jakie będą podejmowane etapy po badaniach np. wprowadzenie poprawek, zaprojektowanie nowego interfejsu)?
 10. Czy zostały określone hipotezy badawcze?
 11. Czy były już wcześniej przeprowadzane badania w tym lub podobnym temacie?
 12. Czy określono metody badawcze (np. eyetracking, sortowanie kart itd.)?
  Wybór metody badawczej powinien także zależeć od czasu, który może być przeznaczony na badania. Testy korytarzowe są łatwe i szybkie w wykonaniu, ale mogą nie przynieść wniosków o takiej samej jakości, co wywiady i testy z faktycznymi użytkownikami.

Rekrutacja

 1. Czy zdecydowano ile osób powinno zostać zrekrutowanych?
  W przypadku badań jakościowych powinno być to co najmniej 5 osób.
 2. Czy przygotowano wytyczne do rekrutacji?
  Bardzo ważne w przypadkach, gdy nie została wcześniej dookreślona precyzyjnie grupa docelowa.
 3. Czy przygotowano ankietę rekrutacyjną?

Badania

 1. W przypadku badań IDI lub testów użyteczności: Czy przygotowano specjalne pomieszczenie (laboratorium), w który zostaną przeprowadzone badania?
  Podczas prowadzenia spotkań z użytkownikami nie powinno znajdować się w nim zbyt wiele przedmiotów (mogących przyciągać uwagę osoby badanej) oraz w miarę możliwości nikt nie powinien przeszkadzać w spotkaniu.
 2. Czy przygotowano dokumenty o zachowaniu poufności przez osobę badaną?
  Powinny zostać podpisane na początku spotkania.
 3. Czy przetestowano oprogramowanie służące do nagrywania?
  Warto zrobić to wcześniej oraz bezpośrednio przed spotkaniem, ponieważ z tego typu oprogramowaniem mogą wystąpić nieprzewidziane problemy.
 4. Czy zadbano odpowiednio o komfort osoby badanej?
  Na samym początku warto zaproponować coś do picia oraz zadać kilka łatwych pytań rozluźniających.

Po badaniach

 1. Czy z nagrań oraz notatek ze spotkań wylistowano najważniejsze, z punktu widzenia projektu, zagadnienia, które pojawiły się podczas spotkań?
  Wśród nich powinny się znaleźć bezpośrednie cytaty z badań.
 2. Czy w raporcie został dodany wstęp opisujący powody, cel, grupy docelowe oraz hipotezy badawcze?
  Jego obecność pozwoli zrozumieć kontekst badań. Będzie to szczególnie potrzebne, gdy ktoś będzie chciał wrócić do wyników badań po upływie czasu.
 3. Czy raport poza cytatami i relacją z badań zawiera rekomendacje badacza co do dalszego postępowania w danym projekcie?
  Osoba, która prowadziła spotkania często ma najwięcej przemyśleń związanych z badanym zagadnieniem, dlatego warto wykorzystać jej wiedzę nt. projektu i spisać ją w formie rekomendacji w odpowiednich miejscach raportu.

Postawienie sobie tych pytań na odpowiednim etapie pozwala uniknąć niewykorzystanej szansy wynikającej m.in. z brakiem poruszenia istotnych z perspektywy tworzonego narzędzia kwestii. Na każdym etapie pracy należy się w pewnym momencie zatrzymać i niekiedy przeanalizować to, co udało się dotychczas dokonać. Odpowiedzi na powyższe pytania wskazują, czy został obrany dobry kierunek.

Newsletter IDEACTOZawsze w czwartek. Co drugi czwartek.

UX Czwartek to lista inspirujących treści ze świata UX i eCommerce. Każdy subskrybent otrzyma za darmo (sic!) komplet naszych publikacji.

Newsletter