Blue Media SA bardziej usability

Agencja konsultingowa Ideacto przeprowadziła dedykowane szkolenia z usability dla spółki Blue Media.


Eksperci z Ideacto przeprowadzili dedykowane szkolenia z zakresu usability dla zespołu developerskiego firmy Blue Media. W trakcie szkoleń rozwijano kompetencje zespołu w zakresie badania potrzeb użytkowników i projektowania w metodologii User-Centered Design.


Dedykowane szkolenie oferowane przez Ideacto składało  się z części teoretycznej (prezentowane były case-study) oraz warsztatu, podczas którego uczestniczy mogli zobaczyć jak przeprowadzać  badania użyteczności, oraz na ich podstawie przeprojektować serwis WWW lub aplikację.


Podczas szkolenia rozwiązywane były rzeczywiste problemy z jakimi borykają się użytkownicy wybranego serwisu.  W wypadku Blue Media warsztaty dotyczyły autorskiego projektu firmy Bluecash.pl.


Chcemy podczas szkolenia pokazać praktyczne wykorzystanie użyteczności w projektowaniu serwisów i aplikacji . Cieszy nas, że firmy informatyczne, takie jak Blue Media dostrzegają jak dużą przewagę konkurencyjną mogą zyskać dzięki włączeniu usability do swych procesów wytwarzania oprogramowania –  mówi Joanna Kotala, Dyrektor Działu Usability w Ideacto.


Wybraliśmy Ideacto, ponieważ zapoznając się z ofertą szkoleniową dostrzegliśmy niespotykaną przewagę części praktycznej nad teoretyczną, co w tym przypadku jest bardzo ważne. Przykładowe rozwiązania i wskazówki  w zdecydowany sposób wpływają na atrakcyjność i odbiór szkolenia, co też miało miejsce podczas naszego spotkania – mówi Dominika Kotuła  HR Manager  w Blue Media SA.


Ekspertów Ideacto będzie można usłyszeć także na otwartych szkoleniach organizowanych przez firmę MaxRoy: http://www.sprawnymarketing.pl/szkolenia/usability/.

Nasze publikacje

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu UX przekuwamy także na wiedzę, którą dzielimy się z Wami na naszym blogu i w cyklicznych publikacjach.

Polecane artykuły

`