Rola i miejsce usług UX w IT

Zobacz badanie zrealizowane w branży Software House w kontekście dostarczania uslugi UX i UI.

43 przebadane Software House'y

18 przebadanych zagadnień

Komentarze praktyków

Sześć rozdziałów

43 przebadane Software House'y

18 przebadanych zagadnień

Komentarze praktyków

Sześć rozdziałów

Co znajdzesz w środku?

Analiza wyników badania przeprowadzonego wśród kilkudziesięciu polskich firm IT różnej wielkości oraz specjalizacji.

Porównania wyników pomiędzy dwiema edycjami badania - trendy oraz tendencje.

Raport uzupełniają wypowiedzi właścicieli i kadry zarządzającej polskich firm IT.

Partnerzy publikacji

Soda - logoITcorner - logo