UX4Managers

Publikacja nie tylko tłumaczy trudne pojęcia, ale także przedstawia konkretne techniki oraz narzędzia przydatne przy projektowaniu, analityce, testowaniu, badaniach UX.

Sześć rozdziałów

Wsparcie UX dla Managerów

Słowniczek pojęć UX

Metodyki i techniki UX

Sześć rozdziałów

Wsparcie UX dla Managerów

Słowniczek pojęć UX

Metodyki i techniki UX