Analizy strategiczne i biznesowe

 

Analiza konkurencji

Usługa adresowana dla osób, chcących lepiej poznać serwisy konkurencyjne. Analiza połączona z uproszczonym audytem ekosystemów konkurencyjnych celem wyróżnienia preferowanych rozwiązań oraz zagrożeń związanych z projektowaniem serwisu.

Audyt Omnichannel

Audyt Omnichannel wykonywany przez IDEACTO obejmuje analizę wielu urządzeń i kanałów styczności użytkownika z marką. Audyt składa się z trzech etapów:

  • Analiza – określenie głównych celów biznesowych, ograniczeń procesowych i technologicznych, zdefiniowanie interesariuszy, kluczowych produktów, oraz kanałów kontaktu.
  • Eksploracja – analiza konkurencji (benchmarking, analiza trendów, raportów branżowych), audyt analityki (Google Analytics), audyt kanałów kontaktu (Omniland), przy zdefiniowaniu profili użytkowników (persony) oraz scenariuszy użycia oraz Customer Journey Buying Map.
  • Warsztat i Raport – podsumowanie projektu oraz ostateczny raport wraz z listą rekomendacji zmian.

Rekomendacja czynników wzrostu

Rozwiązanie adresowane dla osób chcących ulepszyć swój biznes w oparciu o dane ilościowe. Rekomendacja czynników wzrostu (Growth Factor) polega na sprecyzowaniu modelu zachowania użytkownika, który prowadzi do realizacji kluczowych KPI projektu.

Podejście to pozwala w następnych krokach zdefiniować wytyczne, narzędzia oraz kierunki działania, które następnie uwzględniane są w procesie projektowania.

Analiza danych ilościowych

Rozwiązanie adresowane dla osób chcących ulepszyć swój biznes w oparciu o dane ilościowe. Jest to analiza danych dotyczących zachowań użytkowników w serwisie w oparciu o znaczące liczby użytkowników. W zakresie analizy znajduje się:

  • zbadanie ścieżki przepływów użytkowników w serwisie,
  • poznanie najczęściej odwiedzanych podstron w serwisie,
  • zbadanie kluczowych parametrów tj. % współczynnika odrzuceń, średni czas spędzony na stronach, liczbę stron odwiedzanych na sesję,
  • analiza ścieżki zakupowej w serwisie (od momentu wejścia użytkownika do serwisu po dokonanie transakcji),
  • analiza realizacji celów,
  •  częstotliwość użytkowania poszczególnych funkcjonalności na stronie (m.in. filtry, sortowanie)

Efektem prac jest raport zawierający zestawienie danych z Google Analytics wraz z ich interpretacją pozwalającą w oparciu o te dane podjąć uzasadnione decyzje projektowe i biznesowe.

Analiza danych jakościowych

Analiza danych jakościowych okaże się przydatna dla osób chcących odpowiedzieć na pytanie dlaczego ktoś wyszedł ze strony, dlaczego nie dokonał zakupu itp. Badanie ma na celu wskazanie jak użytkownicy zachowują się w serwisie, z których elementów korzystają najczęściej a z których wcale, oraz z czym mają potencjalnie problemy. Efektem analizy są wnioski i rekomendacje zmian i usprawnień badanego serwisu.