Architektura Informacji

Stworzenie Architektury Informacji (AI) jest niezbędnym etapem pracy nad niemal każdym serwisem internetowym. Jest to spis wszystkich podstron wraz z pokazaniem zależności między nimi. Architektura Informacji stanowi swoisty szkielet projektowanego serwisu i wprost przekłada się na strukturę menu.

AI oprócz schematu podstron może zawierać scenariusze użycia wraz z opisem kluczowych ścieżek użytkownika. Często w procesie projektowania Architektury Informacji wykorzystywane jest tzw. badanie sortowania kart (card sorting). Dzięki temu badaniu możliwe jest zaprojektowanie Architektury Informacji biorąc pod uwagę perspektywę użytkowników serwisu.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

W ramach Architektury Informacji (AI) dostarczamy:

  • projektowanie AI dla nowych serwisów oraz sklepów internetowych,
  • przeprojektowanie AI dla serwisów i sklepów internetowych w procesie redesignu,
  • projektowanie AI z użyciem metod badawczych (m.in. sortowania kart),
  • projektowanie AI w oparciu o dane ilościowe z Google Analytics