Audyt użyteczności

Audyt użyteczności zwykle wykorzystuje trzy podstawowe metody badawcze – analizę heurystyczną (heuristic evaluation), wędrówkę poznawczą (cognitve walkthrough) oraz listy kontrolne (usability checklist). Wzbogacamy analizę heurystyczną o własne doświadczenie oraz ponad 150 dobrych praktyk dla eCommerce wypracowanych przez zespół IDEACTO.

Podczas audytu ekspert użyteczności wciela się w zwykłego użytkownika serwisu i realizuje istniejące w serwisie procesy np. zakup produktu w sklepie internetowym, wysyłkę formularza kontaktowego. Ocena serwisu dokonywana jest na podstawie heurystyk, czyli zasad i wskazówek definiujących interfejsy o wysokiej użyteczności. Najpopularniejsze z nich to 10 heurystyk Nielsena i Molicha choć można spotkać się także ze złotymi zasadami Schneidermana oraz zasadami użyteczności Connella.

Przykładowe heurystyki to m.in. dbanie o skuteczną obsługę błędów w serwisie (zapewnienie odpowiednich komunikatów dla użytkownika), zachowanie spójności (np. utrzymywanie jednolitej kolorystyki najważniejszych przycisków), czy w końcu stosowanie przyjaznej nawigacji (nawigacja “okruszkowa” tzw. breadcrumbs).

Obserwacje eksperta zbierane są w raporcie opracowanym po przeprowadzeniu audytu. Raport dobrej jakości, oprócz wskazania potencjalnych błędów użyteczności, powinien także wskazać propozycję ich rozwiązania. Dobrą praktyką jest podział błędów na kilka kategorii (np. błędy drobne, średnie, krytyczne). Warto jednak pamiętać, że nagromadzenie nawet drobnych błędów w serwisie może mieć równie zły wpływ na użyteczności. Nie warto więc ich ignorować.

Wędrówka poznawcza

Wędrówka poznawcza (ang. cognitive walkthrough), to jedna z metod stosowanych podczas wykonywania Audytów UX serwisów internetowych. Pozwala dokonać oceny przyjazności i płynności wykonania wybranego procesu na stronie czy w aplikacji przez jej użytkownika.

Audyt użyteczności sklepu internetowego

Jeżeli szukasz audytu UX dla e-Commerce, to możesz skorzystać z naszej dedykowanej oferty DochodowySklep.pl