Optymalizacja konwersji (CRO)

Współczynnik konwersji jest istotnym wskaźnikiem dla przedsiębiorców, którzy prowadzą sklep internetowy. Wiedza o optymalizacji tego procesu to klucz do sukcesu w branży e-Commerce. Zapewniamy realizację kompleksowego procesu optymalizacji konwersji (Conversion Rate Optimization) obejmującego m.in. audyt użyteczności, audyt wdrożenia Google Analytics, click tracking i visit recording, konfiguracje i prowadzenia testów A/B, a nawet badania z użytkownikami.

W procesie CRO bazujemy na wyznaczaniu tzw. hipotez badawczych – stąd dobrą podstawą do ich identyfikacji są wyniki audytu użyteczności. Niemniej jednak sam proces nie musi być koniecznie poprzedzony jego formalnym wykonaniem i może odbywać się niezależnie.

Przykładowe hipotezy wykorzystywane w optymalizacji konwersji bazują na zmianie takich elementów jak treść i wizualizacja przycisków call-to-action, nagłówków, opisów. Rozpatrywać można także ułożenie elementów na danej podstronie bądź ich gruntowną reorganizację np. usunięcie niektórych pól z formularza kontaktowego. Dobrym pomysłem jest także praca nad warstwą graficzną zmieniając wykorzystywane grafiki lub ilustracje.

Do interpretacji zebranych danych wymagana jest poprawna konfiguracja wykorzystywanych narzędzi analityki ilościowej, czyli zwykle Google Analytics oraz Google Tag Manager. Chociaż w przypadku click tracking visit recording nie jest to absolutnie konieczne – wykorzystywane jest doświadczenie eksperta dokonującego interpretacji raportu z analizy jakościowej.