Projektowanie Makiet

Makieta strony internetowej, to szkic prezentujący podstawowe funkcjonalności oraz strukturę i rozmieszczenie elementów. Makiety są niezastąpione w pracy z klientem – łatwo wyobrazić sobie finalny wygląd projektowanej strony.

Zwykle projektowane przez IDEACTO makiety posiadają warstwę interakcji. Oznacza to, że są “klikalne”, czyli możliwa jest nawigacja między stronami, czy obserwacja zmieniających się elementów.

Dlaczego warto projektować makiety?

Projektowanie makiet to duża oszczędność. Zmiany wprowadzane na szkicach są błyskawiczne i nie powodują angażowania czasu na kolejnych etapach projektu. Możliwe jest również przeprowadzanie badań z użytkownikami już na etapie prototypowania makiet. Pozwala to sprawdzić, czy zaproponowane rozwiązania rzeczywiście są dla użytkowników zrozumiałe i najbardziej optymalne

Checklista projektowania makiet

Przed projektowaniem

 • Czy został określony cel projektu?
 • Czy określono kryteria sukcesu projektu (np. zwiększenie konwersji o 0,5%)?
 • Czy zostały określone wytyczne projektu związane z biznesem?
 • Czy zostały określone ograniczenia technologiczne?
 • Na jakie rozdzielczości powinny zostać przygotowane makiety?
 • Czy zostały określone główne wady obecnego rozwiązania (jeżeli takowe istnieją)?
 • Czy, jeżeli budżet na to pozwala, to zaplanowano etap badawczy/analityczny?
 • Czy określono osoby, które oceniają i akceptują wyniki projektu?
 • Czy określono, kto i na jakich etapach będzie pracował przy projekcie?
 • Czy ustalono deadline projektu?

Zebranie materiałów

 • Czy sprawdzono archiwa na potrzeby weryfikacji obecności w nich danych/plików mogących przydać się w kontekście tego projektu?
 • Czy zebrano z narzędzi analitycznych dane ilościowe pod kątem projektu?
 • Jak wyglądają podobne realizacje w serwisach konkurencji?
 • Jak wyglądają podobne realizacje w serwisach spoza branży? Inspiracji warto szukać także poza branżą.
 • Jakie zachowania, konwencje lub oczekiwania mogli przynieść ze sobą użytkownicy, którzy mieli do czynienia z podobnymi realizacjami np. u konkurencji?

Projektowanie

 • Czy poszczególne elementy projektowanego interfejsu są zgodne z wytycznymi, tzw. design guidelines?
 • Czy tam, gdzie to możliwe wykorzystano elementy interfejsu wcześniej już zaprojektowane (i wykorzystane w innych miejscach serwisu)?
 • Czy przewidziano wszystkie możliwe sytuacje, w których użytkownik może napotkać błędy i zaprojektowano możliwości szybkiego ich rozwiązania?
 • Czy elementy interfejsu służące do wykonania najważniejszych akcji są wyróżnione (i widać wyraźną różnicę między nimi a elementami służącymi do wykonania akcji pobocznych)?
 • Czy przewidziano, że odbiorcami projektowanego interfejsu będą użytkownicy o różnym poziomie umiejętności? Nie każdy użytkownik internetu posiada takie same kompetencje i doświadczenie w posługiwaniu się interfejsami, dlatego warto o tym pamiętać podczas projektowania.
 • Czy zadbano o odpowiednie rozmieszczenie elementów, aby wizualnie sprawiały wrażenie odpowiednio pogrupowanych tematycznie?
 • Czy przewidziano możliwość ewentualnej rozbudowy projektowanego widoku o nowe elementy w późniejszych czasie (np. dodanie kolejnych pakietów, modułów itd.)?
 • Czy pojawiające się komunikaty i alerty są zrozumiałe (pod względem treści) i czytelne (wizualnie) dla użytkownika?
 • Czy zaprojektowane formularze zawierają tylko niezbędne pola?
 • Czy przy formularzach została zaprojektowana odpowiednia walidacja ze zrozumiałymi komunikatami o błędach?
 • Czy wszystkie informacje i elementy wymagające weryfikacji prawnej zostały przeanalizowane?