Style Guide

Style Guide pozwala zachować spójność projektowanych interfejsów. Usprawnia również komunikację pomiędzy designerami a deweloperami systemu. Projektowanie Style Guide bazuje na projekcie stony głównej. Style Guide zawiera zestawienie wszystkich kluczowych elementów graficznych serwisu m.in.:

  • krojów pisma wraz z określeniem ich proporcji oraz zależności (nagłówki H1, H2 itd.),
  • kolory podstawowe i uzupełniające,
  • wygląd pól tekstowych, inputów, tabel.

Efektem prac jest wzorcowy plik PDS lub Sketch wraz ze Style Guidem w programie UXPin lub Zeplin.

Design System

Design Systems to podejście w wytwarzaniu produktów, które ma skrócić czas tego wytwarzania, koszt designu oraz rozwiązać problem spójności. Design System to coś więcej niż zwykły brand book. Nie jest również tożsamy ze Style Guidem.

Design System decyduje jakich “klocków” może używać zespół produktowy w projektowaniu i developmencie. Co więcej – owe “klocki” mają z góry zdefiniowane zachowania, warianty, a nawet logikę.

Podejście Design System jest skierowane przede wszystkim do managerów zespołów IT i zespołów operacyjnych. Będzie dla nich niezwykle pomocne w rozwiązywaniu problemów takich jak brak spójności i brak skalowania designu. Pod kątem skali organizacji Design System najlepiej sprawdzi się w tych o średniej i dużej wielkości.