Wdrożenia click tracking

Wykonujemy wdrożenia narzędzi do generowania map ciepła (heatmap) dla kliknięć (click tracking) oraz przewijania strony (scroll heatmaps). Badanie polega na weryfikacji w jakie elementy serwisu użytkownicy klikają najczęściej, w jaki sposób poruszają kursorem myszki po ekranie oraz jak daleko przewijają stronę. Efekty badania zwykle wizualizowane są w formie tzw. mapy ciepła (heat mapa, click mapa, scroll mapa). Zwykle wykorzystujemy pakiet narzędzi Hotjar, choć nie stronimy od innych narzędzi jeżeli takie są wymagania naszego klienta (np. Crazy EGG, Yandex Metrica)

Oferujemy również wdrożenie nagrywania sesji użytkownika (vistit recording). Badanie polega na nagrywaniu tego w jaki sposób użytkownik porusza się w procesie na stronie internetowej (np. zakup produktu, wypełnienie formularza kontaktowego).

Analiza danych jakościowych

Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie UX oprócz wdrożenia narzędzi zapewniamy także analizę zebranych danych. Efektem prac jest raport z podsumowaniem zebranych obserwacji oraz rekomendacją zmian w serwisie.