Category e-Commerce

Case study iluve

Platform Desktop & Mobile
Year 2016

Wyzwanie

Jak wprowadzić na rynek Polski nową markę, skierowaną zarówno 
do klientów indywidualnych, jak i specjalistów? Jak zaprojektować platformę e-Commerce, która zaprezentuje całkowicie nową jakość 
i skradnie serca klientów, w mocno skostniałym, konkurencyjnym otoczeniu?

To wyzwanie, jakiego podjęliśmy się budując całkowicie nową markę dla dystrybutora oświetlenia dekoracyjnego, działającego do tej pory wyłącznie w kanale tradycyjnym (głównie B2B).

image 3

Proces

Dla długich i złożonych projektów nasz proces działania opieramy o zmodyfikowany na nasze potrzeby tzw. model Podwójnego Diamentu, który dzieli projekt na cztery fazy: discovery (odkrywanie), define (definiowanie), design (projektowanie), 
delivery (dostarczanie).

Group 443

Software

Group 519

Odkrywanie – Discovery

 
Etap Discovery poświęcony jest wgłębieniu się przez projektantów w świat branży klienta. W ramach niego zbieramy jak największą ilość informacji, która może się przydać podczas projektu oraz pozwoli na dogłębne zrozumienie tego, z czym przychodzi nam się mierzyć.

Analiza otoczenia branżowego

Zanim przystąpiliśmy do działań projektowych, zarekomendowaliśmy klientowi wykonanie dokładnej analizy konkurencji w zakresie aktywności internetowej i tradycyjnej. W efekcie przygotowaliśmy rozbudowany raport, zgłębiający rynek oświetlenia w Polsce. Wzięliśmy w nim pod uwagę nie tylko asortyment produktowy, zakres cenowy, kanały promocji, budżety marketingowe poszczególnych konkurentów, ale przede wszystkim postaraliśmy się ustalić jaka jest bariera wejścia na rynek. Bariera w rozumieniu finansowym i wizerunkowym.

Tak zebrany materiał stał się podstawą do podjęcia przez zarząd firmy decyzji o starcie projektu i gigantyczne przedsięwzięcie wprowadzenie nowej marki na rynek – ruszyło.

imag23454
imag44432

Badania

Aby lepiej poznać oczekiwania klientów przeprowadziliśmy serię badań typu IDI z klientami indywidualnymi jak i projektantami 
wnętrz, którzy stanowią bardzo ważną grupę wpływającą na decyzje zakupowe tej wcześniejszej. Powyższe badania wsparte zostały przeprowadzonymi w całej Polsce terenowymi ankietami,
z potencjalnymi klientami, którzy odwiedzają sklepy z oświetleniem dekoracyjnym. Tak zebrane dane stały się się punktem wyjścia do projektowania intuicyjnego, atrakcyjnego wizualnie i funkcjonalnie sklepu, w którym klienci będą czuć się jak w przysłowiowym domu.

Obserwacje z rozmów z klientami, pokazały jak mocno bierność konkurencji w odpowiadaniu na ich potrzeby wpłynęła na to, że w trakcie wyboru konkretnego oświetlenia determinujące stało się kryterium ceny. Była to dla nas kluczowa informacja i wskazówka, ponieważ nakreśliła kierunek rozwoju e-sklepu, który przede wszystkim ma kreować potrzeby klientów, a nie tylko sprzedawać.

Definiowanie – Define

 
Etap, w którym zespół projektowy wysnuwa wnioski na podstawie zebranych w poprzednim etapie informacji. Decyduje, które insighty są najistotniejsze i na jakie konkretne funkcjonalności się przełożą.

Warsztaty

Analiza rynkowa połączona z wiedzą zarządu firmy, stała się podstawą do przeprowadzenia serii warsztatów projektowo 
– biznesowych. Dały nam one podwaliny zarówno do budowy platformy sprzedażowej, jak i do zakładanego kierunku rozwoju 
oraz zdefiniowania czynników sukcesu całego przedsięwzięcia.

Persony oraz Customer Journey Map

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań IDI oraz wiedzy dziedzinowej zespołu klienta, podczas warsztatów stworzono modelowe profile użytkowników (persony) oraz ścieżki podróży dla dwóch grup docelowych – klientów indywidualnych 
oraz profesjonalnych (architektów oraz projektantów wnętrz).

Stworzenie tych artefaktów pozwoliło na skonkretyzowanie tego, 
w jaki sposób wygląda proces decyzyjny związany z wyborem oświetlenia oraz jakie jego etapy są szczególnie problematyczne 
dla użytkowników.

Group-534@2x
Group-526@2x

UX Foundation

Na koniec etapu Define stworzono dokument podsumowujący kluczowe wnioski z wcześniej wykonanych prac. Jego podstawowym celem było zebranie w jednym miejscu wytycznych dla projektowania poszczególnych ekranów sklepu, aby na późniejszych etapach wszystkie osoby zaangażowane w projekt nie musiały szukać informacji po dziesiątkach dokumentów.

Projektowanie – Design

 
Kluczowy etap dla każdego projektu – moment, w którym informacje pozyskane i poukładane w ramach faz discovery oraz define nabierają wizualnego wydźwięku. W przypadku tego projektu dodatkowo poszerzony o kolejny etap badań – na makietach funkcjonalnych – aby ograniczyć późniejsze koszty zmian na wdrożonej platformie.

Projektowanie funkcjonalne

Posiadając zebrane wytyczne (w ramach dokumentu UX Foundation) projektanci UX rozpoczęli przygotowywanie makiet. W początkowej fazie, aby jak najszybciej móc zweryfikować zasadność planowanych funkcjonalności, były to tzw. makiety lo-fi – o niskim poziomie szczegółowości.

Decyzja o stworzeniu makiet została podjęta na podstawie wyników wcześniejszych badań i analiz, które wykazały potrzebę wprowadzenia niestandardowych funkcjonalności, do tej pory niespotykanych w sklepach w tej branży.

Group 527@2x

Kluczowe funkcje wprowadzone na platformie, mające na celu ułatwienie procesu decyzyjnego i zakupowego:

Group 504
Group 507
Group 510
Group 505
Group 503

Badania na prototypie

Dla naszego multidyscyplinarnego zespołu UX Designerów, zaprojektowanie platformy o tak innowacyjnych funkcjach oraz odpowiadającej potrzebom wszystkich grup docelowych nie było najprostszym rozwiązaniem. Pierwsze efekty pracy zostały szybko poddane weryfikacji przez przedstawicieli grup docelowych, którzy uczestniczyli w specjalnie przygotowanych badaniach na prototypie.

Do wykonania mieli oni serię zadań na makietach lo-fi. W ten sposób udało się udało się zweryfikować czy zaprojektowane przez nas makiety są w pełni intuicyjne dla przyszłych klientów. W ten sposób ograniczyliśmy do minimum ryzyko stworzenia rozwiązania, które które nie sprawdzi się w przypadku osób odwiedzających projektowaną platformę.

Projektowanie graficzne

Oczekiwaniem naszego klienta było wyróżnienie się w branży nie tylko na poziomie funkcjonalnym, ale także wizualnym. Dlatego nasi projektanci graficzni zdecydowali się na silnie kontrastowe zestawienie kolorów – czerni oraz żółći.