banner
Realizacje

Car Advisor

Pracując ze startupem, którego celem było uproszczenie wyboru auta przez klienta końcowego, opracowaliśmy koncepcję strategiczną, architekturę informacji, warstwę UX oraz UI aplikacji.