USŁUGI

Badania z użytkownikami

Prowadzimy badania UX i testy z rzeczywistymi użytkownikami serwisów internetowych. Wykrywamy błędy, wskazujemy rekomendacje, poprawiamy użyteczność.

 • Zidentyfikujemy błędy UX w serwisie internetowym
 • Rozpoznamy potrzeby rzeczywistych klientów produktu
 • Wskażemy obszary optymalizacji konwersji
IDEACTO

WWWWitamy!

IDEACTO to agencja UX&CRO z 12-letnim doświadczeniem. Specjalizujemy się w eCommerce. Dotychczas zrealizowaliśmy 400+ projektów i przepracowaliśmy 300 000+ godzin wspólnie z naszymi Klientami. Nasze realizacje wygrywały w konkursach Webstar Festival, Impactor, Efekton.

Ponad 400 zrealizowanych projektów

Z przyjemnością współpracowaliśmy

Testy użyteczności - proces

Pięć kroków do sukcesu

icon_10

Wytyczne rekrutacji użytkowników

01
icon_09

Scenariusz realizacja badania

02
icon_08

Rekrutacja użytkowników

03
icon_07

Realizacja badania z użytkownikami

04
icon_06

Raport z rekomendacjami

04

Kiedy prowadzić badania UX?

Badania UX z użytkownikami są idealnym sposobem na weryfikację zaprojektowanych makiet w procesie tworzenia nowego serwisu lub sklepu internetowego. Badania UX wykorzystujemy również w prowadzonych przez nas projektach redesign serwisów internetowych.

 • Istotne podniesienie użyteczności projektowanych rozwiązań
 • Znaczne ograniczenie kosztów wdrożenia błędnych rozwiązań
 • Weryfikacja projektu z udzialem rzeczywistych użytkowników

W przypadku braku posiadania budżetu do realizacji testów z użytkownikami alternatywą może być audyt UX, który przeprowadzić można szybciej i przy mniejszych nakładach środków. Warto rozważyć takie podejście szczególnie w przypadku kiedy naszym celem jest przeprowadzenie redesignu obecnego rozwiązania lub optymalizacja konwersji.

Raport z badania User Experience zawiera szczegółowe podsumowanie przeprowadzonych testów z użytkownikami. Można w nim znaleźć kluczowe obserwacje zachowania respondentów oraz rekomendacje zmian w badanym serwisie lub aplikacji od  naszych specjalistów. Na życzenie klienta do raportu mogą zostać dołączone nagrania audio & video z przeprowadzonych badań.

Zastosowane metody badania użyteczności determinują koszt realizacji projektu i zawsze wyceniany jest on indywidualnie. W przypadku standardowych badań z użytkownikami przede wszystkim na ich koszt wpływa ilość zrekrutowanych użytkowników. Zdecydowanie najdroższą formą prowadzonych badań są badania eyetrackingowe.

Kiedy zainwestować w badania UX z użytkownikami?

Badania UX są bardzo dobrą metodą na weryfikację funkcjonalności serwisu bądź sklepu internetowego w oparciu o rzeczywistych użytkowników. Można je przeprowadzić na etapie projektowania całkowicie nowego rozwiązania – jako jeden z elementów procesu projektowania interfejsu. Pomogą one zweryfikować nową koncepcję serwisu i wpłyną na większe zrozumienie potrzeb klienta.

Testy użyteczności sprawdzają się również przy projektach polegających na przeprojektowaniu (redesignie) obecnego serwisu internetowego lub aplikacji. Pozwalają wskazać kierunek nowego projektu w oparciu o doświadczenia respondentów.

Kolejnym obszarem w którym sprawdzają się testy UX są projekty optymalizacji konwersji (CRO – Conversion Rate Optimization). Dzięki zaangażowaniu w proces rzeczywistych użytkowników systemu możliwe jest zaprojektowanie rozwiązań które w dużym stopniu spełniają ich oczekiwania.

Badania UX – korzyści dla Ciebie

Realizacja badań użyteczności wpływa na wzrost komfortu korzystania z serwisu internetowego lub aplikacji internetowej, ogranicza popełniane przez użytkowników błędy, upraszcza ścieżki do realizacji celów w serwisie. Wszystko to wpływa na podniesienie współczynnika konwersji oraz obniża współczynnik odrzuceń.

Profesjonalne projektowanie sklepów internetowych zwykle łączy się z realizacją testów z użytkownikami o ile oczywiście budżet projektu na to pozwala.

Realizowane przez nas testy użyteczności stron internetowych rozpoczynamy od stworzenia wytycznych do rekrutacji użytkowników dzięki którym w precyzyjny sposób możemy dobrać użytkowników do prowadzonego projektu. Następnie tworzony jest scenariusz badania UX opisujący kolejne kroki do realizacji w tracie spotkania z użytkownikami. Każdy z tych dokumentów oczywiście konsultowany jest z klientem podczas spotkań projektowych.

Następnie przechodzimy do faktycznej rekrutacji użytkowników na testy użyteczności. Rekrutacja zwykle prowadzona jest w oparciu o nasze własne bazy osób chętnych do udziału w badaniach. W szczególnych przypadkach (np. niestandardowa grupa docelowa) podejmujemy współpracę z wyspecjalizowanymi agencjami rekrutacyjnymi.

Przedostatnim elementem projektu jest faktyczne prowadzenie badań użyteczności czyli spotkanie ze zrekrutowany użytkownikami. W spotkaniu bierze udział moderator prowadzący badanie zgodnie ze scenariuszem oraz dodatkowa osoba notująca zachowanie respondentów. Proces badania nagrywany jest do jego późniejszej analizy.

Testy UX zakończone są opracowaniem raportu zawierającego nasze rekomendacje.

Wyróżniamy wiele badań użyteczności które możemy dopasować do specyfiki realizowanego projektu, dysponowanego budżetu oraz celów które należy osiągnąć. 

Oprócz standardowych testów z użytkownikami do dyspozycji mamy również badania eyetrackingowe, czyli śledzenie ruchów gałek ocznych użytkowników podczas korzystania z serwisu internetowego lub aplikacji. Metoda ta jest dość czasochłonna i kosztowna.

Często za to przeprowadzamy wywiady pogłębione IDI (Individual In-depth Interview), które polegają na rozmowie badacza z użytkownikiem na określony temat. Taka forma pozwala na zrozumienie potrzeb użytkownika, jego motywacji oraz opinii o projektowanym rozwiązaniu.

W niektórych projektach stosujemy wywiad kwestionariuszowy dzięki którym możemy poznać opinie wielu użytkowników w krótkim czasie na podstawie wypełnionych przez nich ankiet elektronicznych.

Nasze ponad dwunastoletnie doświadczenie na polskim rynku pozwoliło na zdobycie wszechstronnego doświadczenia w realizacji badań UX w różnych branżach. Dotychczas współpracowaliśmy w tym zakresie m.in. ze sklepami internetowymi (Agito, AVON, Sizeer, Vobis, PWN, TUI), bankami (Bank Pocztowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Raiffeisen, PKO) oraz organizacjami z innych branż (Edipresse, Home.pl, Orange, Żabka).

Często uzupełnieniem prowadzonych przez nas badań user experience jest analityka internetowa, która pozwala pogłębić prowadzone badania jakościowe o obserwacje z badań ilościowych.

Zgodnie z badaniami Jacoba Nielsena i Toma Landauera w przypadku jednorodnej grupy docelowej zalecana minimalna ilość badanych to pięć osób. Testy użyteczności prowadzone na każdej kolejnej osobie ponad rekomendowaną ilość badanych stają się mało opłacalne. Warto jednak pamiętać, że w przypadku bardziej skomplikowanej grupy docelowej powyższa rekomendacja dotyczyć będzie każdej podgrupy użytkowników.

NASZE PROJEKTY

Ponad 300.000 przepracowanych godzin

User Experience to postrzeganie i odczucia użytkownika towarzyszące mu podczas korzystania z produktu, usługi lub systemu. Badania UX z kolei to część procesu projektowania, które zorientowane jest na użytkownika i pozwala poznać jego doświadczenia związane z danym produktem. Badania UX podzielić można na bezpośrednie i zdalne, moderowane i niemoderowane, produktowe i kontekstowe, z użytkownikami i eksperckie, ilościowe i jakościowe czy też formalne i nieformalne.

Celem badań User Experience (UX) jest optymalizacja użyteczności produktu – strony internetowej, system lub aplikacji mobilnej. Niezbędna do tego jest wiedza o oczekiwaniach, potrzebach oraz zachowaniu użytkowników z grupy docelowej. Dobrze przemyślane badania UX pozwalają tę wiedzę zdobyć.

Badania UX mogą pomóc w:

 • zwiększeniu konwersji na stronie,
 • ulepszeniu nawigacji na stronie,
 • obniżeniu współczynnika odrzuceń,
 • odnalezieniu błędów w produkcie cyfrowym,
 • wykluczeniu problemów z użytecznością
 • skróceniu czasu, który potrzebny jest na zrealizowanie celu użytkownika,
 • zdefiniowaniu typowych zachowań użytkowników,
 • uzyskaniu opinii o tym, jak użytkownicy odbierają dany produkt lub usługę,

Test użyteczności warto przeprowadzić, aby poznać użytkowników, ich zachowania i potrzeby. To wiedza elementarna – powinien posiadać ją każdy, kto zdecydował się na prowadzenie biznesu w Internecie.

Badania UX można podzielić na jakościowe oraz ilościowe. Efektem badań jakościowych są przede wszystkim obserwacje i komentarze. Jest to doskonałe uzupełnienie analiz ilościowych, które uzyskać można m. in. dzięki danym z Google Analytics.

Liczby pomagają zrozumieć, gdzie występuję problem (na przykład na etapie płatności). Dane jakościowe umożliwiają natomiast odnalezienie powodów, dlaczego tak się dzieje. Pomagają szerzej spojrzeć na problemy UX, na które często ciężko wpaść samodzielnie.

Badania User Experience mają związek z kolejnymi działaniami agencji kreatywnej, tworzeniem lejka sprzedażowego oraz ulepszania produktu. Po analizie wyników projektanci zyskują nowe wnioski, dotyczące produktu, który tworzą. Pełny raport z tych badań pomaga w dokładnym sprawdzeniu mocnych i słabych stron projektu.

Każdy szczegół, wynikający z wniosków to szansa dla deweloperów, product ownerów, marketingowców, content writerów, grafików czy project managerów na zrozumienie, czego oczekuje użytkownik. Warto pamiętać, że kluczem do sukcesu badań UX są dobrze zaprojektowane testy. 

Badania User Experience mają związek z kolejnymi działaniami agencji kreatywnej, tworzeniem lejka sprzedażowego oraz ulepszania produktu. Po analizie wyników projektanci zyskują nowe wnioski, dotyczące produktu, który tworzą. Pełny raport z tych badań pomaga w dokładnym sprawdzeniu mocnych i słabych stron projektu.

Każdy szczegół, wynikający z wniosków to szansa dla deweloperów, product ownerów, marketingowców, content writerów, grafików czy project managerów na zrozumienie, czego oczekuje użytkownik. Warto pamiętać, że kluczem do sukcesu badań UX są dobrze zaprojektowane testy.