banner
  • Monika Koprowska-Sawzdargo

  • | 11.07.2022

8. Dostępność treści strony

Cyfrowa dostępność prezentowanych treści jest kwestią, którą coraz częściej uwzględnia się podczas projektowania stron internetowych. Zgodnie z ustawą z lutego 2019 r. jedynie podmioty publiczne mają obowiązek zapewnienia dostępności zgodnie ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (obowiązująca obecnie wersja to WCAG 2.1). Wspomniany standard wyróżnia trzy poziomy zgodności treści witryny z wytycznymi:

  • grupa A zawiera rekomendacje, które powinny być wdrożone, jeżeli chcemy zapewnić minimalny poziom dostępności wszystkim użytkownikom danego interfejsu; 
  • rekomendacje z grupy AA gwarantują akceptowalną dostępność;
  • optymalny poziom dostępności wymaga zastosowania rekomendacji z grupy AAA.

Szczegółowy opis zasad znajdziesz w polskim tłumaczeniu dokumentu WCAG.

Warto pamiętać, że mimo braku obowiązku zapewniania dostępności treści na stronach e-commerce, wytyczne WCAG stanowią zestaw cennych wskazówek dla projektantów chcących ułatwić korzystanie ze sklepu internetowego jak najszerszej grupie użytkowników. Przy wielu decyzjach projektowych pomocne mogą być proste narzędzia dostępne on-line. Na przykład poprawność kontrastu elementów projektowanego interfejsu możesz łatwo zweryfikować odwiedzając stronę WebAim czy WhoCanUse.

Pracuj z danymi

Powyższa lista nie wyczerpuje obszernego zbioru zagadnień, które należy rozważyć projektując stronę e-commerce. Możesz jej jednak użyć, jako bazy porządkującej rozpoczynające się prace nad stroną sklepu. Na każdym etapie projektu warto wracać do informacji zbieranych w trakcie jego trwania, ale też weryfikować wstępne założenia dzięki pogłębianiu wiedzy o motywacjach, potrzebach i zwyczajach zakupowych faktycznych (oraz potencjalnych) użytkowników projektowanej witryny. Najlepsze efekty uzyskasz zapewniając dywersyfikację źródeł tych informacji – niezbędnych danych szukaj zarówno w statystykach udostępnianych przez narzędzia analityki internetowej czy programy pozwalające na śledzenie zachowań użytkowników, ale też skonfrontuj proponowane rozwiązania z użytkownikami podczas kilku sesji testów użyteczności.  

– – –

Artykuł został przygotowany w oparciu o checklisty IDEACTO – jeśli jesteś zainteresowany pełnym zestawieniem najlepszych praktyk w projektowaniu i optymalizacji sklepów internetowych, pobierz Best Practices for E-commerce.

Artykuł został pierwotnie opublikowany w Magazyn Online Marketing.