banner
  • Redakcja IDEACTO

  • | 02.01.2020

Agencja badawczo-projektowa IDEACTO wzmacnia swoje kompetencje w zakresie analityki internetowej oraz optymalizacji konwersji (CRO, ang. Conversion Rate Optimization). Do zespołu IDEACTO powrócił Marcin Cichoń, który obejmie stanowisko Head of Growth.

IDEACTO specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu użytecznych i funkcjonalnych procesów eCommerce. Większość swoich realizacji rozpoczyna od analizy zachowań oraz potrzeb użytkowników. Dlatego też analityka internetowa oraz optymalizacja konwersji jest bardzo istotna w realizowanych przez agencję projektach.

Do zespołu Ideacto powrócił Marcin Cichoń, który jako Head of Growth odpowiadał będzie za rozwój kompetencji analitycznych agencji. Wspólnie z Nikodem Krajewskim (CEO) pracować będzie również nad rozwojem oferty IDEACTO oraz działaniami z zakresu sprzedaży i marketingu.

Marcin Cichoń pracował w IDEACTO w latach 2012 – 2015 na stanowisku Dyrektora Operacyjnego. Następnie kierował agencją performance marketing Digital Hill w ramach Grupy Unity. Przez ostatni rok zarządzał Wydziałem Marketingu Internetowego w Nest Banku gdzie odpowiadał m.in. za wdrożenie nowego serwisu internetowego, analitykę i optymalizację CRO oraz kampanie reklamowe realizowane w internecie. Jest wykładowcą akademickim na studiach podyplomowych z zakresu marketingu internetowego, prelegentem wielu branżowych konferencji oraz współautorem największej polskiej publikacji o eCommerce (Biblia eBiznesu).