banner
realizacje

Eurobank

 1. Przedmiotem współpracy IDEACTO i Eurobanku był redesign serwisu informacyjnego eurobank.pl, a celem ukazanie świata finansów osobistych w bardziej przyjaznej dla klienta formie poprzez dostosowanie go do potrzeb szerokiej grupy użytkowników. Prace obejmowały kompleksowy redesign serwisu zarówno pod kątem user experience jak i warstwy graficznej.

 1. Dzięki projektowaniu zorientowanemu na użytkownika (projektowanie UX) udało nam się zdefiniować problematyczne obszary wcześniejszej wersji serwisu i zaproponować rozwiązania.

  W pierwszym etapie przeprowadziliśmy pogłębioną analizę raportów z badań dostarczonych przez klienta, co pozwoliło nam lepiej poznać specyfikę funkcjonowania jego biznesu, szczególnie w zakresie obsługi klienta końcowego.

  Kolejnym krokiem było przeprowadzenie warsztatów z zespołem zaangażowanym w projekt po stronie banku. Warsztaty pozwoliły nam zdobyć dodatkową wiedzę i wspólnie stworzyć persony reprezentujące użytkowników serwisu eurobank.pl.

 1. Projektowanie zaczęliśmy od uproszczenia architektury informacji, co wiązało się również z uproszczeniem oferty dla klientów eurobanku.

  Jedną z kluczowych decyzji dotyczących architektury informacji było zastąpienie wielopoziomowego, skomplikowanego menu uproszczoną nawigacją, ograniczoną do najczęściej poszukiwanych przez użytkowników podstron.

  Na podstawie danych z raportów Google Analytics oraz map cieplnych zaproponowaliśmy kilka wersji menu, a w celu ich weryfikacji przeprowadziliśmy z użytkownikami sortowanie kart.  W rezultacie nawigacja serwisu stała się prostsza i bardziej intuicyjna, by użytkownicy mogli sprawniej się po nim poruszać.

W następnym etapie rozpoczęliśmy projektowanie kolejnych widoków serwisu opierając się na makietach, na bazie których po akceptacji klienta powstawały grafiki zgodne z wcześniej zaprojektowanym przez nas style guidem.

Tutaj kluczowa była sprawna współpraca między zespołami IDEACTO i Eurobanku, która pozwoliła na zaprojektowanie serwisu w zgodzie z zasadami użyteczności, nie zapominając jednocześnie o realizacji celów biznesowych banku.

Nowa strona eurobank.pl została uruchomiona w pierwszych dniach września, badania użyteczności mogliśmy więc przeprowadzić na wdrożonym, działającym serwisie, co z pewnością podniosło wiarygodność i rzetelność wyników. W badaniach wzięło udział 20 osób, które zostały zrekrutowane na podstawie wcześniej określonych w wytycznych rekrutacyjnych cech społeczno-demograficznych, które miały na celu zapewnić odpowiednie zróżnicowanie badanych.

Forma przeprowadzonego badania to testy użyteczności uzupełnione o indywidualne wywiady pogłębione (IDI), pół-ustrukturyzowane, które polegają na rozmowie badacza z badanym w oparciu o wcześniej opracowany scenariusz.Celem badania była weryfikacja użyteczności nowego serwisu informacyjnego Eurobanku poprzez obserwację zachowań użytkowników oraz poznanie ich opinii w trakcie korzystania z nowego projektu strony, a także odpowiedź na pytanie czy zaproponowane rozwiązania są  adekwatne do potrzeb użytkowników.

W kolejnym etapie, na podstawie zebranych obserwacji stworzyliśmy dla klienta raport gdzie zostały opisane zaobserwowane problemy oraz rekomendacje rozwiązań i zmian do wdrożenia.

 1. Ostatnim etapem prac będzie porównanie wyników zdefiniowanych wcześniej parametrów strony w Google Analytics dla analogicznych okresów przed i po wdrożeniu nowej strony oraz map cieplnych starego i nowego serwisu.

  Współpracę IDEACTO oraz Eurobanku nad serwisem rozpoczęliśmy w styczniu 2018 roku. Ostatnie prace zakończyły się pod koniec grudnia 2018, a jej efekty można zobaczyć pod adresem www.eurobank.pl.