realizacje

KFC

Koncepcja interfejsu samoobsługowych kiosków KFC.

Cel projektu

Rozwiązanie problemów m.in. z niespójną i nieczytelną prezentacją oferty w kioskach oraz mało intuicyjnym procesem zamawiania. Opracowanie możliwie najkrótszej ścieżki zamawiania – tak, aby najpopularniejsze produkty lądowały w koszyku już po dwóch dotknięciach ekranu kiosku, a kolejnym użytkownik zatwierdzał już całe zamówienie.

Realizacja

1. Warsztaty koncepcyjne

Omówienie wyzwań i szkicowanie pierwszych koncepcji.

2. Projektowanie funkcjonalne

  • wyłonienie 2 projektantów w celu przygotowania osobnych wersji projektu
  • wybór 1 projektu o jak najwierniejszym odwzorowaniu docelowego procesu zakupowego
  • konsultacja z Klientem i optymalizowanie projektu pod kątem realizacji celów biznesowych

3. Projektowanie graficzne.

Opracowanie 3 wersji graficznych projektu, z których na drodze konsultacji wyłoniono 1 do realizacji