banner
realizacje

Nest Bank

IDEACTO przeprowadziło kompleksowy redesign serwisu informacyjnego Nest Bank wspólnie z naszym partnerem technologicznym (Unity Group). Eksperci IDEACTO przeprowadzili etap doradczy złożony z audytów oraz warsztatów, zaprojektowali architekturę informacji i interfejs graficzny.

Cel projektu

W październiku 2018 roku Nest Bank przeprowadził redesign serwisu transakcyjnego (bankowość elektroniczna). Naturalną konsekwencją tych działań było przeprojektowanie również serwisu informacyjnego.

Kluczowy cel projektu obejmował dostarczenie serwisu cechującego się wysokim User Experience – Nest Bank chciał otrzymać przystępny, prosty i intuicyjny projekt. Jednocześnie zespół projektowy po stronie banku podkreślał konieczność zachowania wysokich wskaźników sprzedażowych, gdyż serwis internetowy jest bardzo istotnym kanałem sprzedaży produktów bankowych.

Należało więc nie tyle zaprojektować użyteczny serwis informacyjny, ale również serwis eCommerce generujący sprzedaż i cechujący się wysokimi współczynnikami konwersji.

Zakres prac

Podczas pierwszego etapu prac nad redesignem wsb.pl przeprowadziliśmy pogłębioną analizę raportów dostarczonych nam przez zespół ze strony klienta, które zawierały szczegółową analizę komunikacji wizerunkowej uczelni.

W kolejnym etapie realizacji projektu skupiliśmy się na wypracowaniu pierwszych odsłon strategii UX. Zespół UX, na czele z Senior UX Designerem, Robertem Czekańskim, podczas moderacji warsztatów z klientem wypracował rozwiązania potrzebne do zaprojektowania nowej odsłony strony. Na jednym z nich opracowaliśmy całkowicie nową architekturę informacji dla wszystkich serwisów.

Nasze prace warsztatowe opierały się na zwinnym podejściu, tzn. świadomie zrezygnowaliśmy ze sztywnych ram projektowych, które ograniczałyby komunikację pomiędzy zespołami. Tym samym, proces warsztatowy był stale otwarty i to właśnie na nim budowaliśmy pierwsze plany UX, które przybliżyły nas do ostatecznej wersji platformy.

Proces projektowy

1. Kompleksowy audyt i warsztat kick-off

Projekt redesignu został poprzedzony gruntowną analizą ówczesnego portalu od strony użyteczności, kreacji graficznej oraz statystyk ruchu. Na bazie zebranych wniosków odbył się warsztat kick-off w trakcie którego eksperci IDEACTO pracowali razem z przedstawicielami Nest Banku. Określono wspólne cele projektu, jego dalszy przebieg oraz przeanalizowano kluczowe wymagania biznesowe.

2. Cykl warsztatów z interesariuszami

Przeprojektowanie serwisu takiej instytucji jak bank wymaga kontaktów z dużą liczbą interesariuszy po stronie klienta. Podczas serii warsztatów zespół IDEACTO odbył spotkania mające na celu poznanie potrzeb wszystkich departamentów w banku. Zarówno tych odpowiadających za ofertę produktową, jak również departamentów wsparcia takich jak HR czy Compliance.

Praca w formie warsztatów była wysoce efektywna dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu po stronie banku. Pozwoliło to wypracować już pierwsze szkice makiet oraz wstępne podejście do warstwy contentu (tone of voice).

3. Projekt zmiany architektury informacji

Efektem pracy warsztatowej było wypracowanie projektu zmiany architektury informacji serwisu. Nowa architektura informacji (AI) uwzględniała potrzeby wszystkich interesariuszy oraz pokazywała niestandardowy w przypadku banków tone of voice komunikatów np. zastosowanie nazwy sekcji “Dla Ciebie i rodziny” oraz “Dla Twojej firmy” zamiast “Klient indywidualny” i “Klient biznesowy”.

4. Projektowanie User Experience

Projektanci IDEACTO przygotowali 30 dedykowanych makiet w wersjach mobile oraz desktop. Projektując makiety należało pamiętać o kontekście ich późniejszego wdrożenia – klient wybrał system CMS Kentico do obsługi serwisu. Z tego też powodu makiety wykorzystywały rozwiązania natywne dostępne w tym systemie oraz uwzględniały możliwość budowania nowych podstron korzystając z zaprojektowanych wcześniej elementów (webpartów).

5. Projektowanie User Interface

Na bazie wypracowanych makiet funkcjonalnych projektanci UI rozpoczęli tworzenie warstwy graficznej serwisu. Zgodnie z wymaganiami klienta projekt graficzny miał cechować się minimalizmem i przejrzystością. Należało zatem całkowicie od podstaw stworzyć nowy język wizualny dla serwisu nestbank.pl

Elementem projektowania graficznego, było także wytworzenie style guide który ułatwił firmie wdrożeniowej development serwis oraz jego późniejszy rozwój.

6. Współpraca z zespołem wdrożeniowym

Projekt redesignu serwisu Nest Banku prowadzony był w metodyce Agile w ścisłej kooperacji między agencją IDEACTO oraz firmą wdrożeniową Unity Group. Dzięki realizacji projektu w oparciu o kolejne sprinty wiele elementów serwisu mogło powstawać równolegle. Klient nie musiał czekać na zakończenie kompletnych prac projektowania UX i UI, aby dopiero później przekazać projekt do wdrożenia. Efektem takie podejścia było wdrożenie serwisu miesiąc przed określonym w początkowym harmonogramie terminem.

Efekty projektu

Dzięki eksperckiej wiedzy zespołu IDEACTO projekt w całości spełnił oczekiwania klienta. Sewis cechuje się wyższą użytecznością oraz dostarcza informacji klientom banku w sposób przyjazny i przejrzysty (spadek wsp. odrzuceń o 60%).

Nastąpił wzrost współczynnika konwersji (nawet o 46% na niektórych produktach bankowych), a serwis cechuje się większym potencjałem lead generation.

Zgodnie z oczekiwaniami klienta serwis zapewnia lepszą skalowalność i możliwość rozwoju poprzez zastosowanie pakietu zaprojektowanych webpartów.

60 %

Spadek wsp. odrzuceń

46 %

Wzrost wsp. konwersji