banner
realizacje

Showroom

Redesign Showroom.pl – największego polskiego serwisu skupiającego autorską modę od projektantów.

Proces

Prac nad przeprojektowaniem serwisu rozpoczęliśmy od pogłębionej analityki. W ramach badań ilościowych oraz jakościowych pogłębionych wiedzą ekspercką zdefiniowaliśmy dwa kluczowe obszary do dalszej pracy:

  • listę obszarów do optymalizacji,
  • listę czynników wzrostu (growth factors), których występowanie pozytywnie wpływało na kluczowe wskaźniki sklepu.

Nad projektem pracował zespół, w którego skład wchodziły osoby o istotnych dla powodzenia projektu kompetencjach – analityk odpowiadający za przegląd danych ilościowych, design researcher analizujący dane jakościowe oraz informacje od użytkowników oraz zespół składający się z UX oraz UI designera.

Wyróżniającym rozwiązaniem zastosowanym w projekcie była praca zespołu UX i UI designerów. Z racji tego, że radykalnie obniżyliśmy liczbę makiet funkcjonalnych zastępując je tzw. UX planami byliśmy w stanie więcej energii poświęcić na pracę nad warstwą wizualną. Dzięki bezpośredniej pracy zespołu, który na bieżąco wymieniał się uwagami odnośnie projektu byliśmy wstanie przyspieszyć czas pracy nad realizacją jednocześnie podnosząc jego jakość oraz spójność.

Ponadto w procesie zastosowaliśmy autorską metodykę IDEACTO – Mapę Emanacji Marki (MEM), która pozwoliła nam na przełożenie wartości zdefiniowanych w strategii marki na konkretne akcje oraz funkcjonalności.

Cel

Celem zdefiniowanym na starcie projektu była optymalizacja kluczowych obszarów funkcjonowania serwisu i zminimalizowanie elementów mających negatywny wpływ na proces zakupowy z jednej strony a z drugiej jak największe wzmocnienie działania czynników wzrostu poprzez zwiększenie ich występowania na platformie.